Rodzina 500+

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Poniżej zamieszczono Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Zielonej Górze za rok 2012.