Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 12:35
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 835/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1428/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2718/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Pasek-Gazda
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 12:40
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 371/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 12-12-2019
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 12:40
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 247/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 199/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Pasek-Gazda
Data: 12-12-2019
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 255/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Data: 12-12-2019
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 362/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1228/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 13:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 1090/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski