Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1201/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 12-12-2019
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1189/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 12-12-2019
Sala: 19, pl. Słowiański 5
Godzina: 12:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 328/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Łukomska-Kurek
Data: 12-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 12:15
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1016/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 148/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Pasek-Gazda
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1068/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 25/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 12-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 12:30
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 220/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 12-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 12:30
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 798/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 12-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 12:30
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 195/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko