Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 11:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RCps 206/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 12-12-2019
Sala: 3_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 11:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 416/19
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 12-12-2019
Sala: 5_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 431/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Kuliński
Data: 12-12-2019
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1347/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 12-12-2019
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 11:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 790/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 12-12-2019
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 11:10
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 1077/18
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 721/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 11:30
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1009/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 11:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 339/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 12-12-2019
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 11:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 326/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok