Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 10:30
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 243/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 931/16
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Pasek-Gazda
Data: 12-12-2019
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 213/19
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 12-12-2019
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 619/16
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Data: 12-12-2019
Sala: 502, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2038/19
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Butrym-Hyrsz
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:45
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1822/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:45
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 639/17
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska
Data: 12-12-2019
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 808/18
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 4176/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 63/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri