Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 502, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1309/19
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Butrym-Hyrsz
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:50
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 992/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 12-12-2019
Sala: 502, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2032/19
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Butrym-Hyrsz
Data: 12-12-2019
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 942/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 431/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 502, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2034/19
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Butrym-Hyrsz
Data: 12-12-2019
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 1136/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 12-12-2019
Sala: 502, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:10
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2035/19
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Butrym-Hyrsz
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 10:20
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 1240/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 12-12-2019
Sala: 502, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:20
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2037/19
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Butrym-Hyrsz