Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 715/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 12-12-2019
Sala: 29, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:10
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII 2Ko 775/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Wilczyńska
Data: 12-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:15
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 938/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1904/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Pasek-Gazda
Data: 12-12-2019
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:15
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 243/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 12-12-2019
Sala: 29, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:20
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII 1Ko 1058/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Wilczyńska
Data: 12-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:30
odwołana
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 574/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 12-12-2019
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 3805/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 12-12-2019
Sala: 29, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII 2Ko 829/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Wilczyńska
Data: 12-12-2019
Sala: 502, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2028/19
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Butrym-Hyrsz