Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 432/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Belamri
Data: 12-12-2019
Sala: 113_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1121/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 12-12-2019
Sala: 3_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 183/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 12-12-2019
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 168/19
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 12-12-2019
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 723/17
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 12-12-2019
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 237/19
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2162/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 3_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 723/19
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 12-12-2019
Sala: 29, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII 1Ko 798/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Wilczyńska
Data: 12-12-2019
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 487/19
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak