Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 685/19
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 12-12-2019
Sala: 5_Budynek_, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 717/19
Skład orzekający: Przewodniczący Robert Kuliński
Data: 12-12-2019
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1308/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1308/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 1_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 13:10
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 369/19
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 12-12-2019
Sala: 2_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 13:15
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RCo 65/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 12-12-2019
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 13:15
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 340/18
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok
Data: 12-12-2019
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 13:20
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII W 258/19
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 12-12-2019
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 130/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 12-12-2019
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1529/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk