Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-10-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 07:50
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 73/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 23-10-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 712/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 23-10-2018
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 578/13
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 23-10-2018
Sala: 509, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 282/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 23-10-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:15
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 413/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 23-10-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 373/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 23-10-2018
Sala: 509, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 810/17
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 23-10-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 571/18
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 23-10-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 422/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 23-10-2018
Sala: 17, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 517/18
Skład orzekający: Przewodniczący Izabela Świetlicka