Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 19-01-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 304/17
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-01-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1468/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Wiemann
Data: 19-01-2018
Sala: 16, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:50
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 687/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Macur
Data: 19-01-2018
Sala: 16, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:55
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 244/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Macur
Data: 19-01-2018
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1238/17
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 19-01-2018
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 159/16
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-01-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 351/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Wiemann
Data: 19-01-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1032/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jerzy Nowak
Data: 19-01-2018
Sala: 16, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 822/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Macur
Data: 19-01-2018
Sala: 19, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 817/17
Skład orzekający: Przewodniczący Weronika Gil