Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 19-04-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1484/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 19-04-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 98/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 19-04-2018
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 952/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 19-04-2018
Sala: 105A, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1498/17
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 19-04-2018
Sala: 27, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:40
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII 1Ko 288/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Wilczyńska
Data: 19-04-2018
Sala: 27, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:50
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII 1Ko 289/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Wilczyńska
Data: 19-04-2018
Sala: 101, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:50
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GCo 39/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Biskup
Data: 19-04-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 473/17
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 19-04-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 660/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 19-04-2018
Sala: 513, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 48/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski