Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 19-07-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 142/18
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 19-07-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 40/18
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 19-07-2018
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1139/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 19-07-2018
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 51/18
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 19-07-2018
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 267/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Data: 19-07-2018
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 444/17
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 19-07-2018
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:10
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 132/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 19-07-2018
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:25
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 539/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Lichacz-Bujko
Data: 19-07-2018
Sala: 3, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 14/18
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 19-07-2018
Sala: 502, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 949/18
Skład orzekający: Przewodniczący Dorota Butrym-Hyrsz