Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-11-2017
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 07:50
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 76/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 21-11-2017
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 446/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska
Data: 21-11-2017
Sala: 1, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 518/15
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 21-11-2017
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 683/16
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gorgiel
Data: 21-11-2017
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 699/17
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gorgiel
Data: 21-11-2017
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 475/17
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gorgiel
Data: 21-11-2017
Sala: 505, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1731/17
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Data: 21-11-2017
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 108/17
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gorgiel
Data: 21-11-2017
Sala: 413, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 578/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Wiemann
Data: 21-11-2017
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 240/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Blachowska