Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:05
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 438/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 18-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:10
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 659/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 18-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 668/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 18-06-2018
Sala: 105A, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:15
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 480/18
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 18-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:20
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 681/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 18-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:25
zdjęta z wokandy
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 701/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 18-06-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 30/18
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Grasza
Data: 18-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 702/18
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz
Data: 18-06-2018
Sala: 105A, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 378/18
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 18-06-2018
Sala: 202, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:35
Wydział: IX Wydział Egzekucyjny
Sygnatura sprawy: IX Co 516/17
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Wojnicz