Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 19-02-2018
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 983/16
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gorgiel
Data: 19-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 08:40
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 666/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 19-02-2018
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 954/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Leszczyński
Data: 19-02-2018
Sala: 19, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 719/16
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Wilczyńska
Data: 19-02-2018
Sala: 101, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1697/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Maślanka
Data: 19-02-2018
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 470/17
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gorgiel
Data: 19-02-2018
Sala: 101, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:30
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 434/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Maślanka
Data: 19-02-2018
Sala: 2, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 09:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 658/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Sikora
Data: 19-02-2018
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:40
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1176/17
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Leszczyński
Data: 19-02-2018
Sala: 101, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:50
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 1042/17
Skład orzekający: Przewodniczący Ewa Maślanka