Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 19-12-2018
Sala: 105A, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 831/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jerzy Nowak
Data: 19-12-2018
Sala: 105A, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 871/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jerzy Nowak
Data: 19-12-2018
Sala: 103, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 165/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-12-2018
Sala: 103, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:30
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 255/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-12-2018
Sala: 205, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 985/18
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 19-12-2018
Sala: 19, pl. Słowiański 5
Godzina: 08:45
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 347/18
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Łukomska-Kurek
Data: 19-12-2018
Sala: 103, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 08:45
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 252/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 19-12-2018
Sala: 102, pl. Słowiański 2
Godzina: 08:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1131/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Budrewicz-Macholak
Data: 19-12-2018
Sala: 113, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 09:00
Wydział: V Wydział Gospodarczy
Sygnatura sprawy: V GC 928/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Leszczyński
Data: 19-12-2018
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 184/18
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski