Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
15.12.2014

IIKongres Nauk Sądowych

IIKongres Nauk Sądowych

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje,że II Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Audtorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego,ul.Krakowskie Przedmeście 26/28.

Tematyka kongresu

  1. Zmiany w polskim prawie.Zasady kontradyktoryjności.
  2. Ustawa o biegłych ,status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w kongresie zapraszamy wszystkich biegłych z list sądów okręgowych jak i biegłych powołanych do sprawy (ad hoc)oraz rzeczoznawców.Zmiany,jakie będą obowiązywać w kodeksach w Polsce od 1 lipca 2015 roku dają nowe ożliwoci,ale i ryzyko dla expertów-przed dopuszczenie możliwości wydania opini prywatnych na zlecenie kancelaRII adwokackich.Zgodnie z charmonogramem prac nad ustawą o biegłych liczymy,iż do 20-tego czerwca zostanie ona przyjęta przez Sejm RP.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą ujęte n następnym komunikacie,który ukaże się w styczniu 2015 roku.

Komtet Organizacyjny                                                                                       Komitet Naukowy

Dr.med.Jerzy Pobocha                                                                               prof.dr.Tadeusz Tomaszewski

Adres Komitetu Organizacyjnego 

Polske Towarzystwo Psychiatri Sądowej

www.ptps.com.pl

e-mail:ptps@ptps.com.pl

tel:605-053-894 i 5-6-728-740

fax"091-881-21-34

« powrót