Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
21.09.2016

Meble na sprzedaż

Informuje si ę, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze   posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku, wycofane z eksploatacji

Informuje si ę, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze   posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku, wycofane z eksploatacji, wg załączonej listy. Cena sprzedaży poszczególnych pozycji sprzętu podana jest w ostatniej kolumnie wykazu.  

 Podmioty prawne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia ( mebli itp.) mogą zgłaszać pisemne oferty na ich zakup do dnia 05.10.2016 w pokoju nr 410a, IV piętro, Pl. Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, lub faxem.   Numer faxu: 683220317    O nabyciu mebli będzie decydowała kolejność zgłoszeń na model sprzedawanej rzeczy

 Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności w tym także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 Sprzedawca nie udziela gwarancji na przedmiot umowy.

 Informacje o stanie technicznym sprzętu można uzyskać pod nr telefonów:  683220319

+

SKŁADNIKI  PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

 

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny, inwentarzowy

 

Nazwa mebli i sprzętu biurowego

 

Cena  brutto

 

1

Dz. 7 k-15 /7

Stół sędziowski

10,00

2

Dz. 7 k-15 /8

Stół sędziowski

10,00

3

Dz. 7 k-14/17

Stół dla stron

4,00

4

Dz. 7 k-14/16

Stół dla stron

4,00

5

Dz. 7 k-14/14

Stół dla stron

4,00

6

Dz. 7 k-14/15

Stół dla stron

4,00

7

Dz.10 k-8 /81

Ławki sądowe

5,00

8

Dz.10 k-8 /99

Ławki sądowe

5,00

9

Dz.10 k-8 /14

Ławki sądowe

5,00

10

Dz.10 k-8 /121

Ławki sądowe

5,00

11

Dz.10 k-8 /116

Ławki sądowe

5,00

12

Dz.10 k-8 /120

Ławki sądowe

5,00

13

Dz.10 k-8 /126

Ławki sądowe

5,00

14

Dz.10 k-8 /124

Ławki sądowe

5,00

15

Dz.10 k-8 /101

Ławki sądowe

5,00

16

Dz.10 k-8 /122

Ławki sądowe

5,00

17

Dz.10 k-8 /119

Ławki sądowe

5,00

18

Dz.10 k-8 /117

Ławki sądowe

5,00

19

Dz.10 k-8 /123

Ławki sądowe

5,00

20

Dz.10 k-8 /118

Ławki sądowe

5,00

21

Dz.10 k-8 /113

Ławki sądowe

5,00

22

Dz.10 k-8 /125

Ławki sądowe

5,00

23

Dz.10 k-8 /115

Ławki sądowe

5,00

24

Dz.10 k-8 /100

Ławki sądowe

5,00

25

Dz.10 k-8 /55

Ławki sądowe

5,00

26

Dz.10 k-8/85

Ławki sądowe

5,00

27

Dz.10 k-8/92

Ławki sądowe

5,00

28

Dz.10 k-8/88

Ławki sądowe

5,00

29

Dz.10 k-8/98

Ławki sądowe

5,00

30

Dz.10 k-8/97

Ławki sądowe

5,00

31

Dz.10 k-8/90

Ławki sądowe

5,00

32

Gr/Dz. 7 k-14 /1

Stół dla stron

3,00

33

Gr/Dz. 7 k-14 /2

Stół dla stron

4,00

34

Gr/Dz.10 k-8 /4

Ławki sądowe

5,00

35

Gr/Dz.10 k-8 /5

Ławki sądowe

5,00

36

Gr/Dz.10 k-8 /6

Ławki sądowe

5,00

37

Gr/Dz.10 k-8 /1

Ławki sądowe

5,00

38

Gr/Dz.10 k-8 /2

Ławki sądowe

5,00

39

Gr/Dz.10 k-8 /3

Ławki sądowe

5,00

40

Gr/Dz.10 k-8 /10

Ławki sądowe

5,00

41

Gr/Dz.10 k-8 /11

Ławki sądowe

5,00

42

Gr/Dz.7 k-15/1

Stół sędziowski

5,00

43

Gr/Dz.7 k-15/2

Stół sędziowski

5,00

44

Gr/Dz.14 k-26/1

Telewizor

30,00

45

Gr/Dz.8 k-1/96

Szafa biurowa

   15,00

46

Gr/Dz.8 k-1/97

Szafa biurowa

20,00

47

Gr/Dz.8 k-1/98

Szafa biurowa

20,00

48

Gr/Dz.8 k-1/21

Szafa biurowa

30,00

49

Gr/Dz.8 k-1/22

Szafa biurowa

30,00

50

Gr/Dz.8 k-1/57

Szafa biurowa

30,00

51

Gr/Dz.8 k-1/55

Szafa biurowa

30,00

52

Gr/Dz.8 k-1/62

Szafa biurowa

30,00

53

Gr/Dz.8 k-1/63

Szafa biurowa

30,00

54

Gr/Dz.8 k-1/64

Szafa biurowa

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót