Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
08.12.2015

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku, wycofanych z eksploatacji

 Informuje się, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze   posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku, wycofane z eksploatacji, wg załączonej listy. Cena sprzedaży poszczególnych pozycji sprzętu podana jest w ostatniej kolumnie wykazu.  

 Informuje się, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze   posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku, wycofane z eksploatacji, wg załączonej listy. Cena sprzedaży poszczególnych pozycji sprzętu podana jest w ostatniej kolumnie wykazu.  

 Podmioty prawne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia ( mebli itp.) mogą zgłaszać pisemne oferty na ich zakup do dnia19.12.2015 w pokoju nr 410a, IV piętro, Pl. Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, lub faxem.   Numer faxu: 683220317    O nabyciu mebli będzie decydowała kolejność zgłoszeń na model sprzedawanej rzeczy

 Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności w tym także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.Laptopy sprzedawane są bez twardych dysków (HDD).

 Sprzedawca nie udziela gwarancji na przedmiot umowy.

 Informacje o stanie technicznym sprzętu można uzyskać pod nr telefonów:  683220319

 

 

                                   SKŁADNIKI  PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

 

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny, inwentarzowy

 

Nazwa artykułów

 

  Cena  brutto

 

1

Dz.14 k-1/329

Urządzenie do zapisu obrazu DVR

50,00

2

Dz.14 k-1/331

Zewnętrzna kamera  kol. z obiektywem

50,00

3.

Dz.14 k-1/331a

Wysięgnik kamery

            5,00

4.

Dz.14 k-1/331b

Obudowa kamery zewnętrznej

10,00

5.

Dz.14 k-1/332

Wideomofon

50,00

6.

Dz.14 k-1/332a

Wideomofon

50,00

7.

Dz.14 k-1/333

Modułowa centrala alarmowa 128 linii, obudowa, akumulator

100,00

8.

Dz.14 k-1/334

Czujka ruchu z antymask.

30,00

9.

Dz.14 k-1/335

Szyfrator LCD

50,00

10.

Dz.14 k-1/335a

Szyfrator LCD

50,00

11.

Dz.14 k-1/340

Zasilacz12 VDC /17w + akumulator

50,00

12.

Dz.14 k-1/340a

Czujka ruchu z antymask.

30,00

13.

KRS/36

Zestaw komputerowy

100,00

14.

KRS/42

Zestaw komputerowy

100,00

15.

Dz.14 k-2/143

Zestaw komputerowy

100,00

16.

Dz. 14 k-12/

FAX Panasonic KX 148

           30,00

17.

Dz.14 k-12/52

FAX Panasonic KX 363

           30,00

18.

Dz.14 k-12/53

FAX Panasonic KX 148

           30,00

19.

Dz.14 k-12/57

FAX Panasonic KX 148

           30,00

20.

Dz.14 k-12/67

FAX Panasonic KX 218

           30,00

21.

KRS/Dz14 k-12/10  (56)  

FAX Panasonic KX 148

           30,00

22.

KRS/Dz14 k-12/ 9

FAX Panasonic KX 218

           20,00

23.

GR/Dz14 k-12/3  (59)

FAX Panasonic KX 148

           30,00

24.

Dz.14k-12/24

Telewizor 21

           30,00

25.

Dz.14 k-12/25

Magnetowid DU K-281

           20,00

26.

Dz. 14 k-1 /232

Notebook Aristo

         100,00

27.

Dz. 14 k-1 /234

Notebook Aristo

         100,00

28

Dz. 14 k-2 /79

Notebook Aristo

         100,00

 

 

 

« powrót