Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
01.07.2016

Meble na sprzedaż

Informuje si ę, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze   posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku, wycofane z eksploatacji, wg załączonej listy. Cena sprzedaży poszczególnych pozycji sprzętu podana jest w ostatniej kolumnie wykazu.  

Informuje si ę, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze   posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku, wycofane z eksploatacji, wg załączonej listy. Cena sprzedaży poszczególnych pozycji sprzętu podana jest w ostatniej kolumnie wykazu.  

 Podmioty prawne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia ( mebli itp.) mogą zgłaszać pisemne oferty na ich zakup do dnia 08.07.2016 w pokoju nr 410a, IV piętro, Pl. Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, lub faxem.   Numer faxu: 683220317    O nabyciu mebli będzie decydowała kolejność zgłoszeń na model sprzedawanej rzeczy

 Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności w tym także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 Sprzedawca nie udziela gwarancji na przedmiot umowy.

 Informacje o stanie technicznym sprzętu można uzyskać pod nr telefonów:  683220319

                                  

                                                       SKŁADNIKI  PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

 

 

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny, inwentarzowy

 

        Nazwa mebli

 

Cena  brutto

 

1

Dz. 7 k-15 /3

Stół sędziowski

10,00

2

Dz. 7 k-15 /4

Stół sędziowski

10,00

3

Dz.10 k-8 /45

Ławki sądowe

5,00

4

Dz.10 k-8 /41

Ławki sądowe

5,00

5

Dz.10 k-8 /46

Ławki sądowe

5,00

6

Dz.10 k-8 /3

Ławki sądowe

5,00

7

Dz.10 k-8 /43

Ławki sądowe

5,00

8

Dz.10 k-8 /2

Ławki sądowe

5,00

9

Dz.10 k-8 /82

Ławki sądowe

5,00

10

Gr/Dz. 7 k-14 /3

Stół dla stron

3,00

11

Gr/Dz. 7 k-14 /4

Stół dla stron

3,00

12

Gr/Dz. 7 k-14 /5

Stół dla stron

3,00

13

Gr/Dz.10 k-8 /7

Ławki sądowe

5,00

14

Gr/Dz.10 k-8 /8

Ławki sądowe

5,00

15

Gr/Dz.10 k-8 /9

Ławki sądowe

5,00

16

Gr/Dz.10 k-8 /12

Ławki sądowe

5,00

17

Gr/Dz.10 k-8 /13

Ławki sądowe

5,00

18

Gr/Dz.10 k-8 /14

Ławki sądowe

5,00

19

Gr/Dz.10 k-8 /15

Ławki sądowe

5,00

20

Gr/Dz.10 k-8 /16

Ławki sądowe

5,00

« powrót