Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
11.08.2017

Wyposażenie na sprzedaż

Informuje się, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze   posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku, wycofane z eksploatacji, wg załączonej listy. Cena sprzedaży poszczególnych pozycji sprzętu podana jest w ostatniej kolumnie wykazu.  

Wyposażenie na sprzedaż

Informuje się, iż Sąd Rejonowy w Zielonej Górze   posiada przeznaczone do sprzedaży składniki majątku, wycofane z eksploatacji, wg załączonej listy. Cena sprzedaży poszczególnych pozycji sprzętu podana jest w ostatniej kolumnie wykazu.  

 Podmioty prawne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia ( mebli itp.) mogą zgłaszać pisemne oferty na ich zakup do dnia 25.0.2017 w pokoju nr 410a, IV piętro, Pl. Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, lub faxem.   Numer faxu: 683220317    O nabyciu  będzie decydowała kolejność zgłoszeń na model sprzedawanej rzeczy

 Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności w tym także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 Sprzedawca nie udziela gwarancji na przedmiot umowy.

 Informacje o stanie technicznym sprzętu można uzyskać pod nr telefonów:  683220319

+

SKŁADNIKI  PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny, inwentarzowy

 

Nazwa mebli i sprzętu biurowego

 

Cena  brutto

 

1

SR/DZ14 k-17/25

2801386

Odkurzacz  UFO Wodnik

50,00

2

SR/DZ14 k-17/28

2801387

Odkurzacz UFO

40,00

3

SR/DZ14 k-17/36

 2801392

Odkurzacz  01Z010

30,00

4

SR/DZ14 k-17/37

2801393

Odkurzacz 1100 Olek

30,00

5

SR/DZ14 k-17/38

2801394

Odkurzacz Profi

60,00

6

SR/DZ19 k-51/135

 2801614

Kosa Fs 120

100,00

7

SR/DZ8 k-1/273

2801039

Szafa biurowa

30,00

8

SR/DZ8 k-1/278

2801044

Szafa biurowa aktowa

30,00

9

SR/DZ14k-18/15

2801386

Polerka  1500 obrotów

150,00

10

Środek Trwały  180000021

Zmywarka elektryczna COMAC-SIMPL

    3000,00

« powrót