Rodzina 500+

SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

I Wydział Cywilny

Jacek Antoszewski   Zakres czynności
Agnieszka Borodziuk   Zakres czynności
Małgorzata Budrewicz-Macholak Prezes Sądu Rejonowego Zakres czynności
Joanna Górniak-Ponoś   Zakres czynności
Mirosław Iwanowski Przewodniczący wydziału Zakres czynności
Jarosław Kasperowicz Z-ca Przewodniczącego wydziału Zakres czynności
Piotr Krawczak Koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego Zakres czynności
Anna Kulik SSR delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym Zakres czynności
Jerzy Nowak   Zakres czynności
Anna Pasek-Gazda   Zakres czynności
Iwona Petryszyn   Zakres czynności
Anna Szewczyk-Kowalska   Zakres czynności
Kamila Wiemann   Zakres czynności

II Wydział Karny

Grzegorz Bujewicz   Zakres czynności
Dorota Butrym-Hyrsz   Zakres czynności
Małgorzata Dobiecka-Woźniak Kierownik sekcji wykonawczej Zakres czynności
Adam Gepart   Zakres czynności
Katarzyna Gorgiel   Zakres czynności
Robert Kuliński Przewodniczący wydziału Zakres czynności
Monika Olejnik   Zakres czynności

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Ewa Blachowska Przewodniczący wydziału Zakres czynności
Wojciech Ciesielski   Zakres czynności
Anna Grasza   Zakres czynności
Grażyna Landyszkowska   Zakres czynności
Barbara Nowak   Zakres czynności
Aleksandra Sikora   Zakres czynności

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Lidia Iwanowska Przewodniczący wydziału Zakres czynności
Małgorzata Kulik SSR delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym Zakres czynności
Ewa Niezabitowska SSR delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym Zakres czynności
Bartosz Żok   Zakres czynności

V Wydział Gospodarczy

Tomasz Biskup   Zakres czynności
Wojciech Górniak   Zakres czynności
Tomasz Leszczyński   Zakres czynności
Anna Lichacz-Bujko   Zakres czynności
Ewa Maślanka Przewodniczący wydziału Zakres czynności

VII Wydział Karny

Weronika Gil Kierownik sekcji wykonawczej Zakres czynności
Tomasz Holeniewski Wiceprezes Sądu Rejonowego Zakres czynności
Katarzyna Łukomska-Kurek   Zakres czynności
Anna Macur Przewodniczący wydziału Zakres czynności
Liwia Olszewska   Zakres czynności
Izabela Świetlicka SSR delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym Zakres czynności
Monika Wilczyńska   Zakres czynności

IX Wydział Egzekucyjny

Marcin Grochmal Przewodniczący Wydziału Zakres czynności
Przemysław Wojnicz SSR delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości Zakres czynności

Referendarze

Anna Borzym VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Zakres czynności
Anna Bruzda I Wydział Cywilny IX Wydział Egzekucyjny Zakres czynności
Ewelina Cacek I Wydział Cywilny Zakres czynności
Katarzyna Ciesielska VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Zakres czynności
Mariola Cieślik VI Wydział Ksiąg Wieczystych PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU KW Zakres czynności
Jan Głuch VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Zakres czynności
Witold Ignaszewski VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Zakres czynności
Anna Kaliciak VII Wydział Karny Zakres czynności
Agnieszka Kamińska VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Zakres czynności
Alicja Kosińska II Wydział Karny Zakres czynności
Małgorzata Ługowska-Szpruta VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Zakres czynności
Monika Malarz-Troczyńska VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Zakres czynności
Marta Mielcarek-Krawczyk II Wydział Karny Zakres czynności
Elżbieta Molska VI Wydział Ksiąg Wieczystych Zakres czynności
Michał Orłowski VI Wydział Ksiąg Wieczystych Zakres czynności
Tomasz Pyrtko V Wydział Gospodarczy Zakres czynności
Hanna Rauchut-Wdowińska VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Zakres czynności
Marcin Rosak IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Wydział Rodzinny Zakres czynności
Katarzyna Stasiukiewicz VI Wydział Ksiąg Wieczystych Zakres czynności
Monika Syroka I Wydział Cywilny Zakres czynności
Karolina Śliwińska VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU KRS Zakres czynności
Paweł Świetlik V Wydział Gospodarczy, I Wydział Cywilny Zakres czynności
Agata Tront-Grzeciak I Wydział Cywilny Zakres czynności
Izabela Wilk VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Zakres czynności