Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
26.01.2017

I Ns 2903/16

I Ns 2903/16

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

  1. W Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w sprawie sygn.akt I Ns 2903/16, złożono w dniu 28-11-2016r.  wykaz inwentarza po Paulinie Maczuga, PESEL 40032805107, ostatnio stale zamieszkałej w Zielonej Górze , zmarłej 30-06-2016r.

 

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 

  1. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy ) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

« powrót