Rodzina 500+

Wykaz

« powrót

 
08.03.2017

I Ns 1840/16

    I Ns 1840/16                                       OGŁOSZENIE

 

 

 

 

  1.    W Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w I Wydziale Cywilnym w sprawie  sygn.akt I Ns 1840/16, złożono wykaz inwentarza  przez Kingę Sczaniecką  po zm. Ludmirze Sczanieckiej, zmarłej dnia 22.11.2015r w Zielonej Górze, ostatnio stale zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Ptasiej 38/41.
  2.   Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie  uzasadni.
  3.   Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c ( tj. ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy ) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

« powrót