Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
09.03.2016

Stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Szczap

W Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. pod sygn. akt I Ns 1223/15 toczy się
postępowanie z wniosku Mateusza Ratajczaka o stwierdzenie nabycia spadku po
Tadeuszu Szczap, synu Stanisława i Marianny zmarłym dnia 12 lutego 1978 r. w
Zielonej Górze, tj. w miejscu swojego stałego i ostatniego zamieszkania.

W związku z tym Sąd wzywa następców prawnych spadkodawcy Tadeusza
Szczap, w szczególności następców prawnych jego żony Ksawery Szczap, aby
w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w
tutejszym Sądzie i wykazali swe prawa do nabycia spadku, gdyż w przeciwnym
razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

« powrót