Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
17.08.2016

Postępowanie upadłościowe Wiesławy Iwańczuk - osoby fizycznej, Sygn.akt V GUp 12/15

Obwieszczenie

 

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesławy Iwańczuk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 46071303626, zamieszkałej w Żarach, Sygn.akt V GUp 12/15, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pl. Słowiański 12 zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Pl. Słowiański 12 pok. 115 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do sędziego-komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych Pl. Słowiański 12.

« powrót