Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
26.08.2016

Postępowanie sanacyjne dłużnika BALTIC CERAMICS S. A., sygn. akt V GR 4/16

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie V GR 4/16:

  1. otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika BALTIC CERAMICS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lubsku, adres: ul. Reymonta 9, 68-300 Lubsko, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000301043;
  2. zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;
  3. wyznaczył zarządcę – spółkę ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000591282;
  4. wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego;
  5. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r., poz. 978 ze zm.), a postępowanie ma charakter główny
  6. odmówił powołania jako zarządcy KAPAD CAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  7. umorzył postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział X Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie sanacyjne toczy się pod sygnaturą V GRs 1/16.

« powrót