Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
03.10.2016

Postępowanie upadłościowe Zbigniewa Matymysza

Postępowanie upadłościowe Zbigniewa Matymysza

                                                                Obwieszczenie

 

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Matymysza zamieszkałego w Szprotawie prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia Materiałów Budowlanych w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Małomicach, sygn.akt V GUp 25/15 informuje, że została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pl. Słowiański 12 pok.115. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może składać sędziemu - komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

« powrót