Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
26.10.2016

Stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Sirockiej

Stwierdzenie nabycia spadku
po Jadwidze Sirockiej

W Sądzie Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie Ns 1982/15 z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Anieli Krzywoń w Zielonej Górze przy udziale Franciszka Sirockiego i Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Zielona Góra o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Sirockiej z domu Szypiłko, córce
Józefa i Anny, zmarłej 26.03.1994 r. w Zielonej Górze, ostatnio stale zamieszkałej w Zielonej Górze. W skład spadku wchodzi nieruchomość lokalowa położona w Zielonej Górze, przy ul. Anieli Krzywoń. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

« powrót