Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
07.11.2016

Postępowanie upadłościowe Władysława Sobczaka

Postępowanie upadłościowe Władysława Sobczaka

OBWIESZCZENIE 

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym Władysława Sobczaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 300420007891, zamieszkałego w Krośnie Odrzańskim ( sygnatura akt V GUp 33/16 ) zawiadamia, że w dniu 26 września 2016 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pl. Słowiański 12 pok.115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

« powrót