Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
01.12.2016

Postępowanie o uznanie za zmarłego Waldemara Jarosz

Postępowanie o uznanie za zmarłego Waldemara Jarosz

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny ogłasza, że wszczął postępowanie z wniosku Roberta Jarosz, zamieszkałego w Zielonej Górze, o uznanie za zmarłego Waldemara Jarosz, syna Tadeusza i Janiny, urodzonego w
06.07.1958r. w miejscowości Nowogród Bobrzański. W 1986 r. Waldemar Jarosz wyjechał za granicę Polski, najpierw do Niemiec, a następnie do USA. W maju 2002 r. Waldemar Jarosz kontaktował się z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago. Dalsze losy Waldemara Jarosz nie są znane. Sąd wzywa Waldemara Jarosz, aby w terminie trzech miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie trzech miesięcy przekazały je sądowi.

« powrót