Rodzina 500+

OFERTY PRACY

« powrót

 
13.10.2017

Infromacja o wyniku naboru na staż urzędniczy na jedno wolne stanowsiko stażysty do Oddziału Administracyjnego

Infromacja o wyniku naboru na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze 0,75 etatu do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Oznaczenie konkursu:    OK/KON/102/1/17

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze 0,75 etatu do Oddziału Administracyjnego - Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

                          

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r. poz.400) Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze podaje nazwisko kandydata wybranego na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo urzędnika sądowego) w wymiarze 0,75 etatu do Wydziału Sądu Rejonowego w Zielonej Górze tj. :

 

Pani  MONIKA  JARZĘBSKA - zam. Zielona Góra

 

 

UZASADNIENIE  DECYZJI:

  1. znajomość zasad niezbędnych zgodnie z ogłoszeniem konkursowym i najwyższy stopień spełnienia wymagań dodatkowych w oparciu o II i III etap konkursu.
  2. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

 

Na podstawie art. 3 b ust. 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Dyrektor  Sądu podaje listę rezerwową :

LP

NAZWISKO I IMIĘ

1

BOROWIEC  JOANNA

2

TOPOLSKA  MONIKA

3

KULINIAK  JOANNA

4

PIGALSKA  ALEKSANDRA

5

KRÓL    PAULINA

6

JASIEWICZ  MICHAŁ

7

SZYMCZAK   EWELINA

8

JAROMIK  MICHAŁ

9

WYSZKOWSKA  EWELINA

10

PAWŁOWSKA  WIOLETTA

11

JANCEWICZ  MAŁGORZATA

12

ZAPOTOCZNY  EDYTA

13

KOWALCZYK  PAULINA

 

Złożone  na konkurs kserokopie dokumentów kandydatów można odebrać w ciągu trzech miesięcy w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego  w Zielonej Górze, Plac Słowiański nr 2 , pokój nr  410.

                                                                                                 Dyrektor Sądu Rejonowego      

                                                                                                         w  Zielonej  Górze                 

                                                                                                  Ewa  Ganczar  - Bistułańska     

 

 

« powrót